DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Yetiştiriciliği * OT   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Uğur SERBESTER
Dersi Verenler
Prof. Dr.MİKAİL BAYLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvan türleri ve ırklarını ileı yetiştiriciliğinin esaslarını öğretmek
Dersin İçeriği
Çiftlik hayanı türleri, çiftlik hayvanı yetiştiriciliğinin esasları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya ve Türkiye hayvancılığına genel bakış Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
2 Tanımlar, tür, ırk, populasyon Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
3 Sığır yetiştiriciliğine giriş Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
4 Sığır yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
5 Sığır yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
6 Koyun yetiştiriciliğine giriş Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
7 Koyun yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Keçi yetiştiriciliğine giriş Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
10 Keçi yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
11 Yumurtacı tavuğu yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
12 Etlik piliç yetiştiriciliği Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
13 Hayvan ıslahına giriş Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
14 Üreme ve döl verimi Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
15 Hayvansal üretim çevre ilişkileri Dersi veren öğretim üyesi tarafından önerilen kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar