DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Meyve Yetiştiriciliği * OT   206 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere meyve ağaçları ile ilgili genel bilgiler vermek, bakım, gübreleme, budama gibi konuları öğretmek, pomolojik sınıflandırma ve büyüme düzenleyiciler gibi konularda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
organik meyveciliğin türkiyedeki durumu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
2 Meyveciliğin ekolojik istekleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
3 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
4 Meyvenin oluşumu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
5 Meyvecilik tekniği farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
6 Meyvecilik tekniği farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
7 Meyve bahçesi kurulmasi ve yıllık bakım işleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
8 Ara Sınav
9 Meyve ağaçlarının beslenmesi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
10 Meyve ağaçlarının budanması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
11 Büyümeyi düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanlari farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
12 Büyümeyi düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanlari farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
13 Meyve pomolojisi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
14 Önemli meyve çeşitleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
15 Önemli meyve çeşitleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar