DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik Yönetimi Kavramı ve Önemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Yönetim, yönetim fonksiyonları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Çiftlik yönetiminin temel ilkeleri (azalan verim ilkesi) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 İkame ilkeleri, girdilerin ikamesi, ürünlerin ikamesi, Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Kar maksimizasyonu, fırsat maliyeti, eşit marjinal gelirler kanunu Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Çiftlik işletme analizi (işletme analizinin amacı ve kapsamı) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Çiftlik işletme analizi (Envanter, değerlendirme, amortisman, gayrisafi üretim değeri kavramları ve uygulamaları) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara sınav Sınava Hazırlık
9 Çiftlik işletme analizi (işletme masrafları, kar-zarar hesabı, tarımsal gelir, saf hasıla, nakdi gelir, bilanço analizi, tüm işletme analizi), Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Çiftlik planlaması (planlamanın önemi, planlamanın gerekliliği) Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Çiftlik planlamasında Planlama Verileri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Çiftlik planlamasında Planlama Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 İşletme organizasyonuna etkili olan faktörler ve planlamada kullanılan veriler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 İşletme planlaması yöntemleri I Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 İşletme planlaması yöntemleri II Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar