DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bahçe Bitkileri * *OT   114 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bahçe Bitkilerinde yer alan türlerin genel özelliklerinin kavranması, Bitkilerin biyolojik ve fizyolojik özelliklerinin tanıtılması,ekolojik koşullara uygunluklarının öğretilmesi,çoğaltma ve üretim esnasında yapılan işlerin bütünlük içerisinde aktarılması ve içerikte yer alan türlerin yetiştiriciliğinin tüm aşamaların uygulamalı olarak öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkileri Genel Özellikleri Ekolojik özellikler Meyve fidancılığında çoğaltım aşamasında yapılan işlemler Kışlık sebze yetiştiricilği Süs ağaç ve çalılarından ve diğer bitkilerden çelik alınarak üretim Köklendirme ve katlama ortamı hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 bahçe bitkilerinin tanımı ve önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
2 bahçe bitkilerinin dünyada ki önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
3 bahçe bitkilerinin türkiyede ki durumu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
4 bahçe bitkilerinin sınıflandırılması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
5 bahçe bitkilerin diğer bilim dallarıyla ilişkileri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
6 bahçe bitkilerinin çoğaltım yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
7 generatif çoğaltım yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
8 Ara Sınav
9 vegetatif çaoğaltım yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
10 bahçe bitkilerinde fizyolojinin önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
11 bahçe bitkilerinde ekolojinin önemi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
12 bahçe bitkilerinin ülke ekonomisine katkıları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
13 bahçe bitkilerinin botanik sınıflandırılması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
14 bahçe tesisi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
15 kültürel mücadele yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar