DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi * OT   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Basic Concepts Related to Economy, - Basic Concepts and Economic Systems Compared to Each Economy, - Market Concept and Market Varieties, - Price Theory, - Consumption Theory, - Production Theory, - Production Costs, - Balance in Perfect Competition Market, - Balance in Monopoly Market, - Basic indicators in the macro economy
Dersin İçeriği
Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar, - Her Ekonominin Karşılaştığı Temel Sorunlar ve Ekonomik Sistemler, - Piyasa Kavramı ve Piyasa Çeşitleri, - Fiyat Teorisi, - Tüketim Teorisi, - Üretim Teorisi, - Üretim Masrafları, - Tam Rekabet Piyasasında Denge, - Monopol Piyasada Denge, - Makro ekonomide temel göstergeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı, gerekçesi, yararlanılabilecek kaynakların tanıtımı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
2 Ekonomi biliminin temel kavramları, farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
3 Her ekonominin karşı karşıya olduğu sorunlar, üretim olanakları, fırsat maliyeti ve ekonomik sistemler farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
4 Piyasa kavramı ve piyasa çeşitleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
5 Talep ve arz kavramları, talep ve arzdaki değişmeler farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
6 Piyasa dengesi ve fiyat oluşumu, denge fiyatının değişmesi, piyasa dengesi ve zaman farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
7 Talep ve arz esneklikleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
8 Ara Sınav
9 Tüketici tercihleri, fayda, tüketici dengesi ve fayda maksimizasyonu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
10 Kısadönemde üretim fonksiyonu ve azalan verim kanunu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
11 Uzun dönemde üretim fonksiyonu, ölçek ekonomisi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
12 Eş ürün eğrileri, eş masraf doğruları, ekonomik optimum üretim miktarı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
13 Masraf kavramı, kısa ve uzun dönemde masraflar farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
14 Tam rekabet piyasa durumu farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
15 Makro ekonomi ile ilgili temel kavramlar, milli gelir, istihdam, enflasyon, milli gelir hesaplama yöntemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar