DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Besleme ve Biyolojik Gübreleme * OT   104 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki tipi ve toprak özelliklerine göre gübrelemenin etkileri ve çevrede çok önemli etkilere sahip olan gübrelerin dikkatli uygulanması, bahçe bitkileri ve bağcılıkta gübreleme yöntemleri ve gübre önerileri, bahçe bitkileri ve bağlar için gerekli gübreleme bilgileri uygulama yöntemleri.
Dersin İçeriği
Bitki büyümesi için gerekli olan makro besin elementleri, bitki büyümesi için gerekli olan mikro besin elementleri, ahır gübrelerinin özellikleri, azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potasyumlu gübreler, kalsiyum, magnezyum ve kükürt içeren gübrele, mikro element içeren gübreler, gübrelemenin temel ilkeleri, sebzelerin gübrelenmesi, meyve ağaçlarının gübrelenmesi, bağların gübrelenmesi, seralarda gübrelemenin önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki büyümesi için gerekli olan makro besin elementleri İlgili ders notları
2 Bitki büyümesi için gerekli olan mikro besin elementleri İlgili ders notları
3 Ahır gübrelerinin tanıtılması İlgili ders notları
4 Azotlu gübreler İlgili ders notları
5 Fosforlu gübreler İlgili ders notları
6 Potasyumlu gübreler İlgili ders notları
7 Kalsiyum, magnezyum ve kükürt içerin gübreler İlgili ders notları
8 Ara Sınav
9 Mikro element içeren gübreler İlgili ders notları
10 Gübrelemenin temel ilkeleri İlgili ders notları
11 Sebzelerin gübrelenmesi İlgili ders notları
12 Meyve ağaçlarının gübrelenmesi İlgili ders notları
13 Bağ gübrelemesi İlgili ders notları
14 Seracılıkta gübreleme İlgili ders notları
15 yeşil gübrelerin önemi ve kullanım alanları İlgili ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar