DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma II * OT   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki koruma, Hastalık, Fitopatoloji, Etioloji, Epidemiyoloji, Hastalık Yönetimi ve Mücadele gibi temelllerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bitki Korumaya giriş ve temel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Koruma nedir. Konular Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
2 Hastalık, Fitopatoloji, Kavramlar Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
3 Etiyoloji, Simptomoloji Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
4 Hastalıklar ve Ekonomik önemleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
5 Bitki Hastalıkları Fizyolojisi Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
6 Patojenin enfeksiyonu, çoğalması ve epidemi koşulları Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
7 Virüs ve virüs benzeri hastalıklar, bitkilerde oluşturduğu beliritler, zarar şekilleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
8 Ara sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
9 Funguslar, morfolojisi, üremesi, bitkilerde oluşturmuş olduğu zarar şekilleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
10 Bakteriler, morfolojisi, üremesi, bitkilerde oluşturmuş olduğu zarar şekilleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
11 Bitki Korumada Mücadele yöntemleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
12 Bitki Hastalık Yönetimi Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
13 Yabancı Otlar Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
14 Yabancı otlarla Mücadele yöntemleri Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
15 Abiyotik hastalıklar ve Çevre Önceki haftanın tekrarı, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi
16-17 Final sınavı Final Sınav Düzeni

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar