DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Bitki Koruma Uygulamaları * OT   120 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, organik (Ekolojik) tarımda bitki koruma ilke ve yöntemlerinin genel esasları, yasal mevzuat ve sertifikasyonu ile organik ürünlerde görülen hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan ekolojik bitki koruma yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Organik tarım nedir, nerede nezaman uygulanmalaıdır, oraganik tarımda karşılaşılan bitki koruma problmeleri ve çözümleri nelerdir, ve bunların arazi şartlarında uygulamaları dersin ana içeriğidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım sistemleri ve nerede nezamn niçin Organik tarımın Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
2 Organik tarımın tanımı, amaçları ve Türkiye ile Dünyadaki durumu ve diğer tarım sistemleri ile karşılaştırma Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
3 Organik tarım sistemine geçiş kuralları ve organik tarım alanında olması gereken özellikler Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
4 Organik tarımda bitki deseni ve zararlı etmenler açısından önemi Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
5 Organik tarımda bitki deseni ve zararlı etmenler açısından önemi Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
6 Organik tarımda uygulanacak tarımsal işlemlerden sulama, gübreleme, toprak işleme yöntemleriyle zararlı etmenler arasındaki ilişki Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
7 Organik tarımda uygulanacak tarımsal işlemlerden sulama, gübreleme, toprak işleme yöntemleriyle zararlı etmenler arasındaki ilişki Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
8 Organik tarımda sertifikasyon ve kuralları Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
9 ARA SINAV Ara sınava kadar görülen konularla ilgili yazılı
10 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri I Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
11 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri II Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
12 Organik tarımda savaş yöntemleri ve prensipleri III Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
13 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler I Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
14 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler II, Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
15 Organik tarımda bitki koruma etmenlerine karşı kullanılabilecek pestisitler III, Önerilen kaynaklar ve ders sunumları
16-17 Final sınavı Final sınavına kadar görülen konularla ilgili yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar