DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Sebze Yetiştiriciliği * OT   205 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze yetiştiriciliği konusunda kaliteyi esas alan temel yetiştiricilik bilgilerini öğrenmiş, sebzeciliğin ülke ve dünya ekonomisindeki güncel yerini kavramış ve sebze üretiminin kritik aşamalarını yönetebilecek nitelikte bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriği
Konvansiyonel tarımın sorunları, organik sebze üretiminin temel ilkeleri, toprak yönetimi ve verimliliği, sebze hastalık ve zararlılarının organik metotlarla kontrolü, organik sebze üretiminde yabancı ot kontrolü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konvansiyonel sebze üretiminde karşılaşılan sorunlar Neden organik tarım Sunum hazırlama
2 Organik tarımda toprak işleme, Sunum hazırlama
3 Toprak verimliliğinin korunması ve gübreleme Sunum hazırlama
4 Toprak verimliliğinin korunması ve gübreleme Sunum hazırlama
5 Toprak verimliliğinin korunması ve gübreleme Sunum hazırlama
6 Birlikte üretim, rotasyon, Sunum hazırlama
7 Organik tohum üretimi, Sunum hazırlama
8 ara sınav
9 Organik fide üretimi, Sunum hazırlama
10 Serada organik sebze üretimi, Sunum hazırlama
11 Açık alanda organik sebze üretimi Sunum hazırlama
12 uygulama uygulama hakkında araştırma konuları vermek
13 Hastalık ve zararlı kontrolü, Sunum hazırlama
14 Hastalık ve zararlı kontrolü, Sunum hazırlama
15 Sertifikasyon. Sunum hazırlama
16-17 genel değerlendirme- final sınavı General assessment - final examination

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar