DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması * MC   213 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; dört yılda edindikleri tüm donanımları sayesinde literatür taramayı ve mesleğe uygun olarak belirledikleri bir konuda bilimsel araştırma yapmalarını ve bunu mezuniyet tezi haline getirmelerini sağlamaktır
Dersin İçeriği
Mesleğe katkı sağlayacak bir konuda problemin belirlenmesi (literatür tarama-okuma)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanımı, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Genel giriş ,ders notları ve genel konulardan bahsedilmesi
2 Literatür tarama-konu belirleme kütüphane çalışması Veri ve aşama değerlendirme
3 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - Kütüphanede yayın araştırma Veri ve aşama değerlendirme
4 Doğru kaynaklara/literatüre ulaşım - İnternette doğru kaynağa ulaşım (The Cochrane Library , SSCI, Pub-Med, Türkçe Medlein vb) Veri ve aşama değerlendirme
5 Gerekli yayın ve araştırmacılara ulaşılarak izinlerin alınması Veri ve aşama değerlendirme
6 Araştırmanın planlanması (Problemin tanımı, önemi) Veri ve aşama değerlendirme
7 Araştırmanın planlanması (hipotezlerin kurulması, sınırlılıkların belirlenmesi, veri toplama) Veri ve aşama değerlendirme
8 ara sınav Sınav düzeni
9 Araştırmanın yapılacağı kurum/bölge/sahanın belirlenmesi Veri ve aşama değerlendirme
10 Verilerin toplanması Veri ve aşama değerlendirme
11 Uygun analizlerin yapılarak Bulguların oluşturulması Veri ve aşama değerlendirme
12 Tartışma, sonuç ve önerilerin oluşturulması Veri ve aşama değerlendirme
13 Kaynakların yazılarak mezuniyet çalışmasının tamamlanması Veri ve aşama değerlendirme
14 Mezuniyet çalışmasının sunulması Veri ve aşama değerlendirme
15 Mezuniyet çalışmasının sunulması Veri ve aşama değerlendirme
16-17 Final sınavı Sınav Düzeni

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar