DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Bağ Yetiştiriciliği * OT   209 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bağcılığın altyapısı niteliğindeki temel konuların teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi, aşılı asma fidanı üretimi, bağ kurulması gibi konular hakkında bilgiler verilmesi
Dersin İçeriği
Asmanın çoğaltılması, kültürel işlemleri, yetiştiriciliğinin kısıtlayan faktörler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asmanın kökeni, bağcılığın tarihçesi, üzümlerin sınıflandırılması, üzümlerin besin değeri. farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
2 Dünya bağcılığı, Türkiye bağcılığının Dünya bağcılığı ve ulusal ekonomi içindeki yeri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
3 Tarım bölgeleri itibariyle Türkiye Bağcılığı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
4 Asmanın morfolojik yapısını oluşturan organlarından kök sistemi ile toprak üstü organlarından gövde, kollar, dallar ve üzerinde gözlerin tanıtılması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
5 Asmanın morfolojik yapısını oluşturan organlarından yaz sürgünü ve üzerindeki boğumları, çiçek ve meyve salkımları, tane ve tohumların tanıtılması farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
6 Asmanın ekolojik istekleri: Sıcaklık ve yağış istekleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
7 Asmanın ekolojik istekleri: Yer, yöney ve toprak istekleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
8 Ara Sınav
9 Asmaların çoğaltılması: Tohumla çoğaltma, aşısız ve aşılı fidan üretimi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
10 Asmaların çoğaltılması: Aşılı fidan üretimi farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
11 Bağ tesisi: Planlama, yer seçimi, çeşit seçimi, anaç seçimi, dikim planı farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
12 Bağ tesisi: Bağ yerinin hazırlanması, dikim öncesi hazırlıklar, dikim, dikim sonrası bakım işlemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
13 Bağlarda kullanılan önemli Bağlarda ürün ve gençleştirme budamaları, yaz budamalarıterbiye şekilleri ve destek sistemlerinin tanıtılması, şekil budamaları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
14 Bağlarda kullanılan önemli Bağlarda ürün ve gençleştirme budamaları, yaz budamalarıterbiye şekilleri ve destek sistemlerinin tanıtılması, şekil budamaları farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
15 Teknolojiye uygun üzüm yetiştiriciliğine uygun terbiye sistemleri farklı kaynaklardan yararlanılmıştır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar