DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Çoğaltma ve Yetiştirme Tekniği * OT   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İlkay ŞEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İLKAY ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
çoğaltma tekniklerini kaça ayrılır bunlar nasıl yapılır
Dersin İçeriği
bahçe bitkilerinde çoğaltma kaç gruba ayrılır ve çoğaltma teknikleri, nasıl kullanılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 çoğaltmanın tanımı farklı kaynaklardan bilgi alma
2 çoğaltmanın önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
3 çoğaltma kaça ayrılır farklı kaynaklardan bilgi alma
4 generatif çoğaltım yönteminin tanımı ve önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
5 generatif çoğaltım yönteminin yararları nelerdir farklı kaynaklardan bilgi alma
6 vegatatif çoğaltım tanımı ve önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
7 vegetatif çoğaltımın yararları farklı kaynaklardan bilgi alma
8 Ara Sınav
9 vegetatif çoğaltımn yönteminin avantajları ve dez avantajları farklı kaynaklardan bilgi alma
10 generatif çoğaltım yönteminin vegatatif çoğaltım yönteminden farkları farklı kaynaklardan bilgi alma
11 vegetatif çoğaltım yöntemleri farklı kaynaklardan bilgi alma
12 çelik ile çoğaltımın önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
13 aşı ile çoğaltımın önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
14 daldırma ile çoğaltımın önemi farklı kaynaklardan bilgi alma
15 doku kültürü ile çoğaltım yöntemleri farklı kaynaklardan bilgi alma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar