DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarım Ürün. İşletmesi ve Gıda Güven. * OT   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Burcu ÖZBEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BURCU ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve meyvelerin insan beslenmesinde önemine, işlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Bahçe ürünlerininbileşimi, insan beslenmesindeki önemi, bozulma nedenleri, değerlendirme yöntemleri; fermantasyon, konserve, koyulaştırma, kurutma, meyve suyu, şeker içeriğinin arttırma ve dondurma metotlarının prensipleri ve uygulamada kullanılan alet ve cihazlar, metodlarla ilgili GMT hükümleri ve TSE standartları, saklama prensipleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir ü
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bahçe ürünlerinin bileşimi Ders notundaki ilgili konular
2 Bahçe ürünlerinin bileşimi Ders notundaki ilgili konular
3 İnsan beslenmesindeki önemi Ders notundaki ilgili konular
4 Bozulma nedenleri Ders notundaki ilgili konular
5 Değerlendirme yöntemleri; fermantasyon Ders notundaki ilgili konular
6 Konserve Ders notundaki ilgili konular
7 Koyulaştırma Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
9 Kurutma Ders notundaki ilgili konular
10 Meyve suyu Ders notundaki ilgili konular
11 Şeker içeriğinin arttırma Ders notundaki ilgili konular
12 Dondurma Ders notundaki ilgili konular
13 Metotların prensipleri Ders notundaki ilgili konular
14 Uygulamada kullanılan alet ve cihazlar Ders notundaki ilgili konular
15 Metodlarla ilgili GMT hükümleri ve TSE standartları,İşlenmiş ürünleri saklama prensipleri Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar