DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Seracılık OT   216 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aygül DAYAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYGÜL DAYAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sera işletmesi planlayabilecek, uygulamaya geçirebilecek, yönetebilecek, analitik düşünerek karşılaşabileceği problemleri çözebilecek, sera x çevre etkileşimini değerlendirebilecek bilgi ve becerileri kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
Sera ve seracılığın tanımı, Dünyada ve Türkiye de seracılık, Seraların sınıflandırılması, Sera yerinin seçimine etki eden faktörler, Sera kuruluşu sırasında özen gösterilmesi gereken konular, Seralarda iklimlendirme, Seralarda toprak hazırlama, Seralarda sulama, Serada sebze yetiştiriciliği ve fide üretimi hakkında genel bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sera yapısını ve yetiştiricilikteki önemini kavrayabilme, sera işletmesi için uygun yer seçimi yapar.
2) Farklı amaçlara uygun sera tipine ve sera tesisinde kullanılacak malzemelere karar verir.
3) Serada iklimlendirmeyi yönetebilme ve yönlendirebilme becerisi.
4) Seranın toprak hazırlığını programlayabilme ve yönetebilme.
5) Sera bitkilerinin sulanmasında sulama zamanı ve miktarına karar verir.
6) Seracılıkta kültürel işlemleri öğrenir.
7) Bu alandaki yeniliklere açık olma, bilgiye ulaşma ve çözüm üretme becerisi kazanır.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)