DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj OT   203 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teorikte kazanılan bilgilerin pratiğe aktarılmasını sağlamak, Mesleki alanda çalışmalar yapabilmek, Uygulama yaparak kendini yetiştirmek
Dersin İçeriği
Organik tarım uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarım için gerekli temel bilim konularını öğrenir
2) Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olur
3) Organik bitki ve hayvan türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenir
4) Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olur ve uygulayabilir
5) Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenirve uygular
6) Organik tarımda bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenir ve uygular
7) Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilir ve uygulayabilir
8) Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilir
9) Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilir
10) Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur
11) Alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir
12) Organik tarımla ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirebilir ve sunumunu yapabilir
13) Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olur
14) Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilir ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir
15) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat teknikerliği Alanlarında yeterli kuramsal bilgilere sahip olma Bahçe Bitkileri temel alanı ve ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında yeterli kuramsal bilgiye sahip olma
X
2
üretim aşamasında ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulama
X
3
Organik tarımda istenen düzeyde verim ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek çevresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerini tanımlayabilme, isimlendirme ve yetiştirebilme Bahçe Bitkileri alanında genetik kaynakların ve çevrenin korunması ile sürdürelebilir kullanımı için yöntemler uygulayabilme Bahçe Bitkilerinin sulanması, gübrelenmesi, h
X
5
Organik tarım alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme, proje yazma ve uygulayabilme Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etmek ve üstlenmek yolu ile çalışma ekibinin bir üy
X
6
Amaca uygun bilgiye ulaşabilme, analitik düşünme ve planlayabilme, sorgulayıcı, araştırıcı ve yaratıcı vizyona sahip olma ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme
X
7
Sahada görev yapan değişik kademelerdeki kişilere bilgilerini aktarabilme, iletişim kurabilme, bilgi sunabilme; bunun dışında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini s
X
8
Bahçe, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj öğrencilerinin kontrol edilmesi zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
2 Birinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 1. hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
3 İkinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 2.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
4 Üçüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 3.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
5 Dördüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 4.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
6 Beşinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 5.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
7 Altıncı Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 6.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Düzeni, sonraki hafta ders konusunun bildirilmesi Tartışma
9 Vize haftası değerlendirme 7.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
10 Dokuzuncu Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 8.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
11 Onuncu Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 9.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
12 Onbirinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 10.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
13 On ikinci Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 11.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
14 Onüçüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 12.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
15 Ondördüncü Staj haftası konularıyla öğrencilerinin kontrol edilmesi 13.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları 14.hafta kısa tekrarı, zorunlu yaz staj defteri fotokopisinin bulunması , derslik Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar