DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma II OT   110 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KOÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÖKMEN KOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki koruma, Hastalık, Fitopatoloji, Etioloji, Epidemiyoloji, Hastalık Yönetimi ve Mücadele gibi temelllerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bitki Korumaya giriş ve temel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki Koruma nedir
2) Bitki Koruma neden gereklidir
3) Bitkide zararlı mikroorganizmalara karşı oluşan dayanıklılıkta yapısal ve biyokimyasal tepkileri kavrayabilme
4) Bitkilerde oluşan hastalıkların ekolojik sistem içerisindeki durumunu değerlendirebilme
5) Bitki hastalıkları bilimi (Fitopatoloji) içerisinde hastalıklarla savaşım konusunda temel kavramları karşılaştırma ve analiz etme
6) Fitopatoloji de yer alan genel bilgileri kavramayı sağlayabilme
7) Hastalıkların bitkisel üretimdeki ekonomik önemini kavrayabilme
8) Hastalığa neden olan cansız ve canlı öğelerin tanımlamasını yapabilme ve bunları sınıflandırarak kategorize edebilme
9) Hastalık oluşumunda rol alan önemli mikrobiyal kaynaklı kimyasal maddeleri tanımlayabilme
10) Mikroorganizma temelli maddelerin bitkide oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler arasında ilişki kurabilme
11) Genel Anlamda hastalıkla mücadele
12) Mücadele Yöntemleri
13) Kültürel ve Biyolojik mücadele
14) Yasal yada Devlet mücadelesi
15) Bioteknik, Fiziksel ve Kimyasal mücadele