DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Yapıları ve Programlama IBT   109 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programlama hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Kullanıcı Tanımlı Tipler, Dosyalar, İşaretçiler, Özyineleme, Sıralama, Arama, Kütüphaneler, Kesmeler, Port kullanımı, C Programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
2) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
3) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
5) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
6) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
7) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
8) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
9) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
10) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
11) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
12) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
13) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
14) Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
15) Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel amaçlar için veri türü tanımlama Araştırma
2 Özel amaçlar için veri türü tanımlama Araştırma
3 Özel amaçlar için veri türü tanımlama Araştırma
4 Düzenli dosyaları oluşturma ve kullanma Araştırma
5 Düzenli dosyaları oluşturma ve kullanma Araştırma
6 İşaretçi değişken türünün anlaşılması ve kullanımı, programların oluşturulması ve çağrılması Araştırma
7 İşaretçi değişken türünün anlaşılması ve kullanımı, programların oluşturulması ve çağrılması Araştırma
8 İşaretçi değişken türünün anlaşılması ve kullanımı, programların oluşturulması ve çağrılması Araştırma
9 Düzenli arama metotlarının anlaşılması, programlama dili olanaklarını kullanarak kütüphane oluşturma Araştırma
10 Düzenli arama metotlarının anlaşılması, programlama dili olanaklarını kullanarak kütüphane oluşturma Araştırma
11 Düzenli arama metotlarının anlaşılması, programlama dili olanaklarını kullanarak kütüphane oluşturma Araştırma
12 Kütüphanelerin kontrolü Araştırma
13 Kütüphanelerin kontrolü Araştırma
14 Kütüphanelerin kontrolü Araştırma
15 Programlama dilinin olanaklarını kullanarak bilgisayar portlarının kontrolü ve kullanımı Araştırma
16-17 Programlama dilinin olanaklarını kullanarak bilgisayar portlarının kontrolü ve kullanımı Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar