DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I IBT   120 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL ALAGÖZ ERGÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek; İş yeri kurma fikrini oluşturmak; İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek; İş yerini faaliyete açmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
2) Temel ekonomik göstergeleri analiz edebilir
3) İş yeri kurma fikrini oluşturabilir
4) iş yeri kuruluş işlemlerini yürütebilir
5) İş yerini faaliyete açabilir
6) İşletmeleri sınıflandırabilir.
7) İşletmelerin amaç ve faaliyetlerini tanımlayabilir
8) Piyasa kavramını öğrenir ve rekabet açısından işletmeleri sınıflandırabilir
9) Girişimciliğin ülkeler için önemini ve faydalarını tanımlayabilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Araştırma
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Araştırma
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Araştırma
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Araştırma
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek Araştırma
6 İşletmenin Çevresini Tanımak Araştırma
7 Talep Analizi ve Tahmini Yapmak İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek Araştırma
8 Ara Sınav Araştırma
9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek Araştırma
10 İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Araştırma
11 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Araştırma
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Araştırma
13 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Araştırma
14 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Araştırma
15 Makroekonomik göstergeleri analiz etmek Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar