DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönlendiriciler 1 IBT   203 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehpeyker KOCAKOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHPEYKER KOCAKOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak temel yönlendirme işlemlerini yapabilecektir.
Dersin İçeriği
Sınıfsız yönlendirme, Tek alan OSPF, EIGRP, Anahtarlama kavramları, Anahtar yapılandırma, Spaanning Tree, Sanal Ağlar (VLAN) ,Sanal hat çekme (trunking) iletişim kuralı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ağlar hakkında bilgi edinme
2) ağlar hakkında bilgi edinme
3) yönlendiricler ve türlerini öğrenme
4) yönlendiricler ve türlerini öğrenme
5) sınıfsız yönlendirme yapılandırma
6) ospf,eıgrp yönlendirme protokollerini kullanma
7) arasınav
8) anahtarlama yapılandırma
9) sanal ağ hakkında bilgi edinme
10) sanal hat çekme
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıfsız yönlendirme Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Sınıfsız yönlendirme Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Tek alan OSPF, EIGRP Araştırma Anlatım
4 EIGRP Araştırma Anlatım
5 Anahtarlama kavramları Araştırma Anlatım
6 Anahtar kavramları Araştırma Anlatım
7 Anahtar yapılandırma Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
9 Spanning Tree Araştırma Anlatım
10 Arasınav Arasınav Yazılı Sınav
11 Sanal Ağlar (VLAN) Araştırma Anlatım
12 Sanal Ağlar (VLAN) Araştırma Anlatım
13 Sanal hat çekme (trunking) Araştırma Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 iletişim kuralı Araştırma Anlatım
15 iletişim kuralı Araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar