DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Açık Kaynak İşletim Sistemleri IBT   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, açık kaynak kodlu işletim sisteminin kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı,Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Temel Araçları ve Uygulamaları,Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları İnternet Bağlantısı,Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri ,Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
2) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
3) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
5) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
6) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
7) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
8) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
9) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
10) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
11) Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
12) Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
13) Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
14) Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15) Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı Araştırma
2 Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri Araştırma
3 Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı Araştırma
4 Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları Araştırma
5 Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları Araştırma
6 Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları Araştırma
7 İnternet Bağlantısı Araştırma
8 Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri Araştırma
9 Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri Araştırma
10 Kabuk İşlemleri Araştırma
11 Kabuk İşlemleri Araştırma
12 Kabuk İşlemleri Araştırma
13 Kabuk İşlemleri Araştırma
14 Dosya ve Dizin Paylaşımı Araştırma
15 Dosya ve Dizin Paylaşımı Araştırma
16-17 Dosya ve Dizin Paylaşımı Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar