DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik IBT   101 1 3 3.5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler. Aritmetik ve geometrik diziler. Fonksiyonlarda temel işlemler. Fonksiyon çeşitleri ve grafikler. Üstel fonksiyonlar. Logaritma. İstatistik ve kavramlar. Denklem kavramı. Eşitsizlik kavramı. Türev. Fonksiyon grafikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulamak.
2) Mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak.
3) Mesleğinde fonksiyonlarla ilgili uygulamalar yapmak.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeler ve sayılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Aritmetk ve geometrik diziler herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Fonksiyonlarda temel işlemler herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Fonksiyon çeşitleri ve grafikler herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Üstel fonksiyonlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 İstatistik ve kavramlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 İstatistik ve kavramlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Denklem kavramı herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Eşitsizlik kavramı herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
13 Türev herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
14 Fonksiyon grafikleri herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
15 Fonksiyon grafikleri herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları herhangi bir ön hazırlık yoktur Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar