DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlama Temelleri IBT   103 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Algoritma. Akış Diyagramı. Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit. Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler. Karar Yapıları.Döngü Kontrolleri. Döngü Kontrolleri. Tek Boyutlu Diziler. Çok Boyutlu Diziler. Değer Döndürmeyen Alt Programlar. Değer Döndüren Alt Programlar. Değer Döndüren Alt Programlar. Sıralı Dosyalar. Rastgele Erişimli Dosyalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programcılığa giriş yapmak
2) Kodlama öncesi program akışını tasarlamak
3) Kontrol deyimlerini kullanmak
4) Dizi işlemleri yapmak
5) Alt programlarla çalışmak
6) Dosyalama işlemleri yapmak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algoritma herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Akış Diyagramı herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Karar Yapıları herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Döngü Kontrolleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Döngü Kontrolleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 Çok Boyutlu Diziler herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Değer Döndürmeyen Alt Programlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Değer Döndüren Alt Programlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Değer Döndüren Alt Programlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Sıralı Dosyalar herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Rastgele Erişimli Dosyalar herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Rastgele Erişimli Dosyalar herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar