DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği IBT   105 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; ilk yardım tedbirleri alacak ve çalışma emniyeti sağlama ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İlk Yardım Eğitimi, İlk Yardım Malzemeleri, Kişisel Emniyet Sağlama, Çalışanların Emniyetini Sağlama, İş Ortamı Güvenliği Sağlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardım eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak
2) Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
4) Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
5) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
6) Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
7) Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8) Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
9) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
10) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
11) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12) İlk yardım eğitimi hakkında bilgi sahibi olmak
13) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
15) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel ilk yardım eğitimi kuralları Araştırma yapmak
2 Olay yerinin değerlendirilme eğitimi kuralları Araştırma yapmak
3 Temel yaşam desteği eğitimi kuralları Araştırma yapmak
4 Kanamalarda ilk yardım eğitimi kuralları Araştırma yapmak
5 Yaralanmalarda ilk yardım eğitimi kuralları Araştırma yapmak
6 Yanıklarda ilk yardım eğitim kuralları Araştırma yapmak
7 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım eğitimi kuralları Research
8 Zehirlenmelerde ilk yardım eğitimi kuralları Research
9 İlk yardım malzemeleri çeşitleri Research
10 İlk yardım malzemeleri kullanım amacı Research
11 İş Ortamı Güvenliği Research
12 Tesisatlarda kaçak kontrolü Research
13 Kullanılan araç gerecin kullanım talimatlnameleri Research
14 Meslek hastalıkları Research
15 Elektrik tesisatında standartlar Research
16-17 Gaz tesisatında standartlar Research

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar