DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Koruma IBT   113 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tüzün AYTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TÜZÜN AYTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre Yönetmelik Bilgisi ve bilinci oluşması
2) Çevre Yönetmelik Bilgisi ve bilinci oluşması
3) Çevre Yönetmelik Bilgisi ve bilinci oluşması
4) Risk analizi yapmak
5) Risk analizi yapmak
6) Atıkları sınıflandırma ve elimine etme bilinci oluşması
7) Atıkları sınıflandırma ve elimine etme bilinci oluşması
8) Sınav ile bilgi ölçme
9) Kişisel Korunma Önlemleri almak
10) Kişisel Korunma Önlemleri almak
11) Kişisel Korunma Önlemleri almak
12) Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazlarını tanımak
13) Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazlarını tanımak
14) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği bilgisi ve bilinci oluşması
15) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği bilgisi ve bilinci oluşması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Yönetmelik Bilgisi Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
2 Çevre Yönetmelik Bilgisi Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
3 Çevre Yönetmelik Bilgisi Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
4 Risk Analizi Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
5 Risk Analizi Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
6 Atık Depolama Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
7 Atık Depolama Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
8 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlama Yazılı Sınav
9 Kişisel Korunma Önlemleri Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
10 Kişisel Korunma Önlemleri Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
11 Kişisel Korunma Önlemleri Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
12 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
13 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
14 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
15 Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav sorusu hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar