DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Matematik 2 IBT   102 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Analitik ve nümerik çözümler. Matris ve matris işlemleri. Hata analizi. Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü. Eğri uydurma yöntemleri. İnterpolasyon teknikleri. Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar. Geometrik cisimler. Koordinat sistemleri. Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleğinde matrisler ve lineer denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmak.
2) Mesleğinde sayısal analiz ile ilgili uygulamalar yapmak
3) Mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak.
4) Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik ve nümerik çözümler herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Matris ve matris işlemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Hata analizi herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 İnterpolasyon teknikleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Geometrik cisimler herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Koordinat sistemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Koordinat sistemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar