DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Birimleri IBT   108 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, bilgisayarın çevre birimlerinin kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Nokta Vuruşlu Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar. Lazer ve Termal Yazıcılar, Dijital Görüntüleme Cihazları, Tarayıcılar ve Barkod Okuyucular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazıcılarının bağlantısını yapmak
2) Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapmak
3) Tarayıcıların bağlantısını yapmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nokta Vuruşlu Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Nokta Vuruşlu Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Nokta Vuruşlu Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Lazer ve Termal Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 Lazer ve Termal Yazıcılar herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Dijital Görüntüleme Cihazları herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Dijital Görüntüleme Cihazları herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Dijital Görüntüleme Cihazları herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Tarayıcılar ve Barkod Okuyucular herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Tarayıcılar ve Barkod Okuyucular herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Tarayıcılar ve Barkod Okuyucular herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar