DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği IBT   114 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tüzün AYTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TÜZÜN AYTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
3) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
4) Mesleki etik ilkelerine uymak
5) Mesleki etik ilkelerine uymak
6) Mesleki etik ilkelerine uymak
7) Sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak
8) Sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak
9) Sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak
10) Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak
11) Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak
12) Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak
13) Genel iş ahlakını anlamak
14) Genel iş ahlakını anlamak
15) Genel iş ahlakını anlamak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
3 Etik sistemlerini incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
4 Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
6 Meslek etiğini incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
7 Meslek etiğini incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
8 Ara Sınav Sınav sorularının hazırlanması
9 Meslek etiğini incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
10 Meslek etiğini incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
13 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
15 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav sorusu hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar