DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama IBT   201 3 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak programlama yapabilecektir.
Dersin İçeriği
Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak,
2) Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlamak,
3) Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlamak,
4) Programlama dilinin ileri düzey deyimleriyle uygulama hazırlamak,
5) Bileşenlerle çalışmak
6) Veritabanı işlemlerini yapmak, yeterlikleri kazandırılacaktır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Lokal ve Global Referanslar herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 Standart Bileşenler herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Standart Bileşenler herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Gelişmiş Bileşenler herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Gelişmiş Bileşenler herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar