DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 1 IBT   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; mesleki yabancı dil kullanarak temel mesleki dilbilgisi ve programlama kavramlarını kullanımı ile ilgili yeterlilikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji ,İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları ,Program dilinde kullanılan terimler,Bilgisayar çevre birimleri dokümanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
2) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
3) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
4) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
5) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
6) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
7) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
8) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
9) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
10) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
11) Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme
12) Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
13) Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
14) Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
15) Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Araştırma
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Araştırma
3 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Araştırma
4 Mesleki terim, kavram ve terminoloji Araştırma
5 İşletim sistemi kurulum dokümanları Araştırma
6 İşletim sistemi hata mesajları Araştırma
7 İşletim sistemi yardım dosyaları Araştırma
8 Program dili hata mesajları Araştırma
9 Program dili hata mesajları Araştırma
10 Program dili hata mesajları Araştırma
11 Program dili yardım dosyaları Araştırma
12 Program dili yardım dosyaları Araştırma
13 Program dilinde kullanılan terimler Araştırma
14 Program dilinde kullanılan terimler Araştırma
15 Bilgisayar çevre birimleri dokümanları Araştırma
16-17 Bilgisayar çevre birimleri dokümanları Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar