DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj IBT   209 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehpeyker KOCAKOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MEHPEYKER KOCAKOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilerin yaz stajının detaylı bir şekilde incelenmesi
Dersin İçeriği
her öğrencinin yaptığı yaz stajını hazırlaması ve sunması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrencilerin yaz stajının detaylı bir şekilde incelenmesi
2) öğrencilerin stajlarını dosya halinde hazırlaması
3) öğrencilerin stajlarını sunması
4) arasınav
5) staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi
6) öğrencilerin stajları ile ilgili eksikliklerin giderilmeye çalışılması
7) final sınavı
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
2 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
4 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
5 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
6 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
7 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
8 arasınav Yazılı Sınav
9 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
10 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
11 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
12 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
13 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
14 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
15 öğrencilerin yaz stajarını dosya halinde hazırlaması ve sunması. staj dosyalarının ve sunumların yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi staj dosyası ve sunumu hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
16-17 final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar