DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi 2 IBT   211 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL ALAGÖZ ERGÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin İçeriği
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek, İşgören Performansını Değerleme, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme, Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim işlevlerini yerine getirir
2) İnsan kaynaklarını yönetir
3) Üretim sürecini yönetir
4) Pazarlama faaliyetlerini yönetir
5) İşletmenin mali yapısını yönetir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama yapmak, örgütleme yapmak herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Örgütleme yapmak, yöneltmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Koordinasyon sağlamak, denetim yapmak herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İş analizi yapılmasını sağlamak, insan kaynaklarını planlamak, İşgören adayı bulmak herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İşgöreni seçmek, eğitim vermek ve performansını değerlendirmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İşgörenin eğitilmesini sağlamak, kariyer planlaması yapmak, ücretlendirmek herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Üretimi planlamak, örgütlemek, kapasite ve stok planlaması yapmak herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Fiyatlandırma ve tutundurma politikalarını belirlemek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fiyatlandırma ve tutundurma politikalarını belirlemek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dağıtım politikalarını belirlemek, müşteri ilişkilerini yönetmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Gelir ve gider hesaplarını yönetmek, borç ve alacakları yönetmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek herhangi bir ön hazırlık yoktur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Varlıkları yönetmek, kaynakları yönetmek herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar