DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılım Kurulumu ve Yönetimi IBT   204 4 1 1.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile; yazılım kurulumu ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İşletim Sistemleri. İşletim Sistemi Kurulumu. Sistem Özellikleri. Denetim Masası. Grup İlkeleri. İşletim Sistemini Çoğaltmak. Güvenlik Yazılımları. Ofis Yazılımları. Diğer Uygulama Yazılımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletim sistemini kurmak
2) Donanım sürücülerini kurmak ve ayarlarını yapmak
3) İleri seviye kurulum yapmak
4) Uygulama yazılımlarını kurmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletim Sistemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 İşletim Sistemleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 İşletim Sistemi Kurulumu herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Sistem Özellikleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Sistem Özellikleri, Denetim Masası herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Denetim Masası herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 İşletim Sistemini Çoğaltmak herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Güvenlik Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Güvenlik Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Ofis Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Diğer Uygulama Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Diğer Uygulama Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Diğer Uygulama Yazılımları herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar