DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrodenetleyiciler IBT   208 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, mikrodenetleyiciler ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Mikroişlemciler, Mikrodenetleyici Programlama Kartı, Mikrodenetleyici Programlama Editörü, Göstergeler, Giriş Çıkış Elemanlarını Denetlemek, Kesme Denetimi, Çevrim Denetimi, Haberleşme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
2) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
3) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
4) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
6) Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
7) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
8) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
9) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
10) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
11) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
12) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
13) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
14) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
15) Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroişlemciler Araştırma
2 Mikrodenetleyiciler Araştırma
3 Von Neuman mimarisi Araştırma
4 Harward Mimarisi Araştırma
5 Princreton Mimarisi Araştırma
6 Mikroişlemci mimarileri Araştırma
7 CISC/RISC Mimarileri Araştırma
8 MCU mimarisi Araştırma
9 MCU elemanları Araştırma
10 G/Ç portlar Araştırma
11 Bağlantı tipleri Araştırma
12 Clock düzeni Araştırma
13 Mikroişlemci ile mikrodenetleyicinin karşılaştırılması Araştırma
14 Programlama devre kartı Araştırma
15 Mikrodenetleyici ayak bağlantıları Araştırma
16-17 Montaj ve Lehimleme Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar