DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 2 IBT   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Necdet Hakan ERDOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NECDET HAKAN ERDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma. Kod Yazım Öğeleri. Mesaj ve Hata Kodları. Web Tarayıcıları. Web Tarayıcılar. Veri Taban Kavramları. Grafik ve Çoklu Ortam.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak
2) Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
3) Mesleki konulardaki yenilikleri öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma herhangi bir ön hazırlık yoktur
2 Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma herhangi bir ön hazırlık yoktur
3 Kod Yazım Öğeleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
4 Kod Yazım Öğeleri herhangi bir ön hazırlık yoktur
5 Mesaj ve Hata Kodları herhangi bir ön hazırlık yoktur
6 Web Tarayıcıları herhangi bir ön hazırlık yoktur
7 Web Tarayıcıları herhangi bir ön hazırlık yoktur
8 Ara Sınav herhangi bir ön hazırlık yoktur
9 Veri Taban Kavramları herhangi bir ön hazırlık yoktur
10 Veri Taban Kavramları herhangi bir ön hazırlık yoktur
11 Grafik ve Çoklu Ortam herhangi bir ön hazırlık yoktur
12 Grafik ve Çoklu Ortam herhangi bir ön hazırlık yoktur
13 Grafik ve Çoklu Ortam herhangi bir ön hazırlık yoktur
14 Grafik ve Çoklu Ortam herhangi bir ön hazırlık yoktur
15 Grafik ve Çoklu Ortam herhangi bir ön hazırlık yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar