DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Elektronik IBT   214 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehpeyker KOCAKOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHPEYKER KOCAKOÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, sayısal elektronik ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sayı Sistemleri ve Kapılar Sayı Sistemlerinde Sadeleştirme İşlemleri Kodlama ve Kodlayıcılar, Multiplexer Demultiplexer, Aritmetik Devreler Osilatör Ardışıl Devreler Ardışıl Devreler Flip- Flop Sayıcılar Flip- Flop Sayıcılar Sayıcı Kodlama Kaydediciler Kaydırmalı Kaydediciler, Diğer kaydediciler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mantık devreleri yapmak
2) Temel mantık devreleri yapmak
3) Temel mantık devreleri yapmak
4) Temel mantık devreleri yapmak
5) Birleşik devrelerle çalışmak
6) Birleşik devrelerle çalışmak
7) Birleşik devrelerle çalışmak
8) Ara sınav
9) Flip flop ve ardışıl devrelerle çalışmak
10) Flip flop ve ardışıl devrelerle çalışmak
11) Sayıcılarla çalışma yapmak
12) Sayıcılarla çalışma yapmak
13) Kaydedicilerle çalışma yapmak
14) Kaydedicilerle çalışma yapmak
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayı Sistemleri ve Kapılar Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Sayı Sistemlerinde Sadeleştirme İşlemleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kodlama ve Kodlayıcılar, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Multiplexer Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Demultiplexer, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Aritmetik Devreler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Osilatör Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Osilatör Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Ardışıl Devreler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Ardışıl Devreler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Flip- Flop Sayıcılar Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Flip- Flop Sayıcılar Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Sayıcı Kodlama Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Kaydediciler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar