DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönlendirilmiş Çalışma IBT   216 4 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okulu bitirme aşamasına gelmiş bir öğrencinin, mesleği ile ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapması, çalışma konusuyla ilgili kendisini geliştirmesi, yaptığı çalışmayı önceden belirlenmiş şartlara uygun olarak raporlayabilmesi ve bunları etkin sunabilmesi
Dersin İçeriği
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
2) Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
3) İletişim becerisini geliştirmek; takım içerisinde uyumlu çalışabilme becerisi kazandırmak
4) Ulaşılan kaynakların çalışmada nasıl kullanılabileceğine dair bilgi ve beceri kazandırılması
5) Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi
6) Araştırma konusu ile ilgili birincil ve ikincil kaynaklara ulaşma becerisinin elde edilmesi
7) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz edebilme
8) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu analiz edebilme
9) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu parçalara ayırabilme
10) Araştırma yaparak bilimsel bir konuyu parçalara ayırabilme
11) Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
12) Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
13) Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak
14) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak
15) Bir raporu etkili bir şekilde ve yazım kurallarına uygun yazabilme becerisi kazanmak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar donanımı ve bilgiyi işleme teknolojileri konusunda tam donanımlı olabilme.
2
Güncel teknolojileri bilme ve farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
3
Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
4
Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5
Meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
6
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
7
Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
8
Bilgisayar alanında uzmanlaşarak, problem çözme becerileri sayesinde çözüme akılcı ve hızlı ulaşımı sağlar.
9
Bilgi işlem alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Donanımlı ve etkin bir şekilde bilgisayar problemlerine çözümler getirir.
11
Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek, çağdaş yöntem ve teknikleri uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
Bilgisayar alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
18
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
19
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rapora uygun konu seçimi Araştırma
2 Rapor içeriğinin düzenlenmesi Araştırma
3 Rapor içeriğinin düzenlenmesi Araştırma
4 Raporla ilgili önceki çalışmaların hazırlanması Araştırma
5 Raporla ilgili önceki çalışmaların hazırlanması Araştırma
6 Materyal ve Metot hazırlanması Araştırma
7 Materyal ve Metot hazırlanması Araştırma
8 Ara Sınav Araştırma
9 Araştırma sonuçlarının incelenmesi Araştırma
10 Grafik hazırlama Araştırma
11 Grafik hazırlama için programlar Araştırma
12 Tartışma bölümü için literatür taraması Araştırma
13 Literatür taraması önerileri Araştırma
14 Sonuçların yazılması Araştırma
15 Sonuçların yazılması Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar