DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji LTP   101 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Gülüzar ATLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.GÜLÜZAR ATLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlı dünyası ile yaşadığı çevreyi tanıma ve aralarındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Biyolojiye giriş, tarihçe. Biyoloji biliminin alt dalları, biyolojik olayları araştırma ve gözlemleme yolları, hücre bilimi, hücrenin elemanları ve hücre bölünmeleri, doku bilimi. Canlıların Sınıflandırılması, canlı kimyası, hayvan yapı ve işlevi, ekoloji makromoleküllerin yapı ve işlevleri metabolizma, hayvan beslenmesi, hayvanlardaki kimyasal uyarılar, sistemler, prokaryotlar ve metabolik çeşitliliğin kökenleri, hücre metabolizması, vücudun savunulması detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoloji bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenir
2) Biyolojik olayları gözlemleme yolları hakkında bilgi sahibi olur
3) Hücre ve hücresel mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olur
4) Canlıların sınıflandırması hakkında temel bilgiye sahip olur
5) Hayvan yapı ve işlevleri ile metabolik olaylar hakkında bilgi sahibi olur
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji, Kimya ve Laboratuvar Tekniklerindeki temel kavramları açıklar.
2
Laboratuvar temel kavramlarını biyolojik ve kimyasal analizlerde kullanır
3
Laboratuvar teknikleri ile ilgili analizlerde yöntem ve teknikleri açıklar
4
Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri ile sonuçları değerlendirme bilgisine sahip olur
5
Laboratuvar teknikleri alanında edindiği bilgiler çerçevesinde analizleri yapar
6
Alanı ile ilgili laboratuvar teknolojilerini kullanır
7
Analiz sonucu verileri elde eder ve yorumlar
8
Laboratuvar çalışmalarında eleştirel düşünme için uygun yöntemleri kullanır ve sorunları saptayarak çözer
9
Alanı ile ilgili çalışmaları ve sorunların çözümünü bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilir
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
11
Alanı ile ilgili elde ettiği verileri depolamada ve aktarma bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır
12
İngilizceyi mesleki alandaki gelişimleri izleyebilecek etkinlikte kullanır
13
Laboratuvar çalışmaları sonuç ve sorunlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iletişim ve paylaşımda bulunur
14
Laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
15
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojinin temel esasları, biyolojinin tarihi ve kapsamı Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
2 Sitoloji ve hücre komponentleri Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
3 Hücre bölünmesi Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
4 Canlı organizmaların kimyası ve sınıflandırılmaları Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
5 Hayvan yapı ve işlevi Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
6 Metabolizma Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
7 Metabolizma Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
8 Ara Sınav Soru hazırlığı
9 Hayvanlarda beslenme Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
10 Hayvanlarda üreme Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
11 Hayvanlarda kimyasal uyarılar Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
12 Hayvanlarda sindirim Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
13 Hayvanlarda boşaltım Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
14 Vücudun savunulması Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
15 Prokaryotlar Konuyla ilgili görsel slaytların hazırlığı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar