DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği LTS   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL ALAGÖZ ERGÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; ilk yardım tedbirleri alacak ve çalışma emniyeti sağlama ile ilgili yeterlikleri kazanması sağlanacaktır.
Dersin İçeriği
1 İlk yardım eğitimi 2 İlk yardım eğitimi 3 İlk yardım eğitimi 4 İlk yardım eğitimi 5 İlk yardım malzemeleri 6 Ara sınav 7 İlk yardım malzemeleri 8 Kişisel emniyet sağlama 9 Kişisel emniyet sağlama 10 Kişisel emniyet sağlama 11 Çalışanların emniyetini sağlama 12 Çalışanların emniyetini sağlama 13 İş ortamı güvenliği sağlama 14 İş ortamı güvenliği sağlama 15 Laboratuvar ortamında güvenliği sağlama 16. Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk yardım tedbirlerini almak
2) Çalışma emniyetini sağlamak
3) Önleyici tedbirleri alma
4) Koruyucu ekipman kullanımını öğrenmek
5) Uyarı levhalarını tanımak
6) İş güvenliği ile ilgili ISO ve OHSAS' taki çalışmaları öğrenmek
7) Yangın sınıflamalarını ve önlemlerini öğrenmek
8) Beslenmenin iş güvenliğindeki rolünü anlamak
9) Ergonomi hakkında bilgilenmek
10) İş kazalarının sebeplerini incelemek
11) İşçi ve işverenin sorumluluklarını öğrenmek
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji, Kimya ve Laboratuvar Tekniklerindeki temel kavramları açıklar.
2
Laboratuvar temel kavramlarını biyolojik ve kimyasal analizlerde kullanır
3
Laboratuvar teknikleri ile ilgili analizlerde yöntem ve teknikleri açıklar
4
Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri ile sonuçları değerlendirme bilgisine sahip olur
5
Laboratuvar teknikleri alanında edindiği bilgiler çerçevesinde analizleri yapar
6
Alanı ile ilgili laboratuvar teknolojilerini kullanır
7
Analiz sonucu verileri elde eder ve yorumlar
8
Laboratuvar çalışmalarında eleştirel düşünme için uygun yöntemleri kullanır ve sorunları saptayarak çözer
9
Alanı ile ilgili çalışmaları ve sorunların çözümünü bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilir
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
11
Alanı ile ilgili elde ettiği verileri depolamada ve aktarma bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır
12
İngilizceyi mesleki alandaki gelişimleri izleyebilecek etkinlikte kullanır
13
Laboratuvar çalışmaları sonuç ve sorunlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iletişim ve paylaşımda bulunur
14
Laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
15
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel ilk yardım eğitimi kuralları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Genel ilk yardım eğitimi kuralları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 İlk yardım malzeme çeşitleri ve kullanım amaçları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 İlk yardım malzeme çeşitleri ve kullanım amaçları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kişisel emniyet ekipmanları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Kişisel emniyet ekipmanları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Uyarı levhaları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Kullanma talimatı hazırlama kuralları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Kullanma talimatı hazırlama kuralları Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 İş ortamı güvenliği Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 İş ortamı güvenliği Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Çalışma ortamının emniyetini sağlama Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İş güvenliği ile ilgili ISO ve OHSAS' taki çalışmalar Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Yangın çeşitleri ve alınacak önlemler Görsel sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar