DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi LTP   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bora KAYDAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL ALAGÖZ ERGÜDEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Biyolojisi ve ekoloji kavramları, ekosistemler ve çevre, döngüler, insanlığın ekolojik sorunları ve doğanın korunması konularında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Çevre Biyolojisine Giriş, ekolojide temel kavramlar, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, ekolojide temel kavramlar, populasyon ve yapısal özellikleri, popülasyon dinamiği, kommünite ve özellikleri, Ekosistem İncelemeleri, Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması, Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler, biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür, karbon, oksijen, fosfor döngüleri, biyolojik çeşitlilik, insanlığın ekolojik sorunları ve doğanın korunması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojide temel kavramları öğrenebilir.
2) Ekosistemdeki türler hakkında bilgi sahibi olabilir.
3) Biyolojik ve ekolojik döngüleri öğrenebilir.
4) İnsanlığın ekolojik sorunları hakkında bilgi sahibi olabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji, Kimya ve Laboratuvar Tekniklerindeki temel kavramları açıklar.
2
Laboratuvar temel kavramlarını biyolojik ve kimyasal analizlerde kullanır
3
Laboratuvar teknikleri ile ilgili analizlerde yöntem ve teknikleri açıklar
4
Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri ile sonuçları değerlendirme bilgisine sahip olur
5
Laboratuvar teknikleri alanında edindiği bilgiler çerçevesinde analizleri yapar
6
Alanı ile ilgili laboratuvar teknolojilerini kullanır
7
Analiz sonucu verileri elde eder ve yorumlar
8
Laboratuvar çalışmalarında eleştirel düşünme için uygun yöntemleri kullanır ve sorunları saptayarak çözer
9
Alanı ile ilgili çalışmaları ve sorunların çözümünü bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilir
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
11
Alanı ile ilgili elde ettiği verileri depolamada ve aktarma bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır
12
İngilizceyi mesleki alandaki gelişimleri izleyebilecek etkinlikte kullanır
13
Laboratuvar çalışmaları sonuç ve sorunlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iletişim ve paylaşımda bulunur
14
Laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
15
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekoloji, Ekosistemler ve fiziksel çevre Ders notları Anlatım
Tartışma
2 Doğal dengenin korunması, döngüler Ders notları Anlatım
Tartışma
3 Dünyamızda yaşam kuşakları Ders notları Anlatım
Tartışma
4 Ekolojik değişimler Ders notları Anlatım
Tartışma
5 Ekolojik değişimler Ders notları Anlatım
Tartışma
6 Besin zincirleri ve bireyler Ders notları Anlatım
Tartışma
7 Arasınav Ders notları Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları Anlatım
Tartışma
9 Ekosistemde rekabet Ders notları Anlatım
Tartışma
10 Ekosistemler ve tehditler - çevre kirliliği Ders notları Anlatım
Tartışma
11 Çevre kirliliğinin ekosistemlere etkisi Ders notları Anlatım
Tartışma
12 Kentleşme ve değişen ekosistemler Ders notları Anlatım
Tartışma
13 Kentleşme ve değişen ekosistemler Ders notları Anlatım
Tartışma
14 Yeryüzü sistemi ve parçaların aralarındaki etkileşimi Ders notları Anlatım
Tartışma
15 Çevre teknolojileri ve ekosistemler arasındaki ilişkiler Ders notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar