DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Analizi LTP   208 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tüzün AYTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TÜZÜN AYTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Suyun sınıflandırılması, su kaynakları, suların kirlenmesi, temizlenmesi, saf suyun özellikleri, suyun hijyenik muayenesi, suyun sağlığa uygunluğu yönünden incelenmesi konularında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Sulama sularının kalite kriterleri ve kalite sınıflandırılması, suyun genel fiziksel ve kimyasal özellikleri, sulamada tuzluluk sorunları, yıkama ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi. Su örneklerinin alınması, korunması, anyonların belirlenmesi, sularda bulunan anyonlar ve analiz yöntemleri, karbonat ve bikarbonat belirlenmesi, klorür belirlenmesi, sülfat belirleme yöntemleri, hesaplama yoluyla sülfat belirlenmesi, laboratuvar yöntemi katyon analizleri, Na, K, Ca, Mg analizleri, pH, oksijen dzüeyinin berlirlenmesi ve titrasyon yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suyun genel özelliklerini bilir
2) Suyun genel özelliklerini bilir
3) Su kirleticilerini ve alınacak önlemleri bilir
4) Su kirleticilerini ve alınacak önlemleri bilir
5) Su kirleticilerini ve alınacak önlemleri bilir
6) Su örneği alabilir
7) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
8) Genel Tekrar
9) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
10) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
11) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
12) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
13) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
14) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir
15) Sularda fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri yapabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji, Kimya ve Laboratuvar Tekniklerindeki temel kavramları açıklar.
2
Laboratuvar temel kavramlarını biyolojik ve kimyasal analizlerde kullanır
3
Laboratuvar teknikleri ile ilgili analizlerde yöntem ve teknikleri açıklar
4
Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri ile sonuçları değerlendirme bilgisine sahip olur
5
Laboratuvar teknikleri alanında edindiği bilgiler çerçevesinde analizleri yapar
6
Alanı ile ilgili laboratuvar teknolojilerini kullanır
7
Analiz sonucu verileri elde eder ve yorumlar
8
Laboratuvar çalışmalarında eleştirel düşünme için uygun yöntemleri kullanır ve sorunları saptayarak çözer
9
Alanı ile ilgili çalışmaları ve sorunların çözümünü bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilir
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
11
Alanı ile ilgili elde ettiği verileri depolamada ve aktarma bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır
12
İngilizceyi mesleki alandaki gelişimleri izleyebilecek etkinlikte kullanır
13
Laboratuvar çalışmaları sonuç ve sorunlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iletişim ve paylaşımda bulunur
14
Laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
15
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun önemi ve sınıflandırılması Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
2 Su aktivitesi, bağlı su, serbest su kavramlarının açıklanması Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
3 Suda görülebilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeler ve alınacak önlemler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
4 Suda görülebilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmeler ve alınacak önlemler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
5 TGK İçme ve Kullanma Suları Tebliğinin incelenmesi ve yorumlanması Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
6 Sularda numune alma metotları Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması
7 Sularda fiziksel analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav sorusu hazırlama Yazılı Sınav
9 Sularda fiziksel analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
10 Sularda kimyasal analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
11 Sularda kimyasal analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
12 Sularda kimyasal analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
13 Sularda mikrobiyolojik analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
14 Sularda mikrobiyolojik analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
15 Sularda mikrobiyolojik analizler Konu ile ilgili farklı kaynakların incelenmesi ve uygulama için gerekli hazırlıkların yapılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav sorusu hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar