DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Biyoteknoloji LTP   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Feray KARABÜYÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FERAY KARABÜYÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerini bitki hücre doku kültürleri teknikleri ve bu tekniklere dayalı yeni genotiplerin elde edilmeleri konusunda teorik ve deneysel bilgilerle donatmak
Dersin İçeriği
Bitki biyoteknolojisinde kullanılan teknikler ve uygulamaları, gen transferleri, biyogüvenlik ve risk değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki biyoteknolojisinin tanıtımı, tarihçesi ve gelişimi
2) Hücrenin yapısı ve bileşimi, hücredeki organeller ve hücre içindeki biyolojik olayla
3) Nükleik asitler tipleri, yapısı, kimyasal bileşimleri ve görevleri
4) Nükleik asitlerin biyosentezi
5) Proteinler yapısal birimleri, kimyasal bileşimleri, görevleri ve biyosentezi
6) Genler yapısı, gen aktarımındaki öğeler ve kullanılan yöntemler
7) Genler yapısı, gen aktarımındaki öğeler ve kullanılan yöntemler
8) Bitki koruma alanında kullanılan biyoteknolojik yöntem ve teknikler
9) Böceklere gen aktarımında kullanılan yöntemler ve uygulamaları
10) Böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin elde edilmesi
11) Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
12) Virüslere dayanıklı yada tolerant transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
13) Bazı patojenlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları
14) Genetik olarak değiştirilmiş bitkileri belirlemede kullanılan yöntemler
15) Genetik olarak değiştirilmiş bitkileri belirlemede kullanılan yöntemler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Biyoloji, Kimya ve Laboratuvar Tekniklerindeki temel kavramları açıklar.
2
Laboratuvar temel kavramlarını biyolojik ve kimyasal analizlerde kullanır
3
Laboratuvar teknikleri ile ilgili analizlerde yöntem ve teknikleri açıklar
4
Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri ile sonuçları değerlendirme bilgisine sahip olur
5
Laboratuvar teknikleri alanında edindiği bilgiler çerçevesinde analizleri yapar
6
Alanı ile ilgili laboratuvar teknolojilerini kullanır
7
Analiz sonucu verileri elde eder ve yorumlar
8
Laboratuvar çalışmalarında eleştirel düşünme için uygun yöntemleri kullanır ve sorunları saptayarak çözer
9
Alanı ile ilgili çalışmaları ve sorunların çözümünü bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilir
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
11
Alanı ile ilgili elde ettiği verileri depolamada ve aktarma bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır
12
İngilizceyi mesleki alandaki gelişimleri izleyebilecek etkinlikte kullanır
13
Laboratuvar çalışmaları sonuç ve sorunlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iletişim ve paylaşımda bulunur
14
Laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
15
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki biyoteknolojisinin tanıtımı, tarihçesi ve gelişimi Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Sözlü Sınav
Ödev
2 Hücrenin yapısı ve bileşimi, hücredeki organeller ve hücre içindeki biyolojik olayla Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
3 Nükleik asitler tipleri, yapısı, kimyasal bileşimleri ve görevleri Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
Sözlü Sınav
4 Nükleik asitlerin biyosentezi Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
5 Proteinler yapısal birimleri, kimyasal bileşimleri, görevleri ve biyosentezi Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
6 Genler yapısı, gen aktarımındaki öğeler ve kullanılan yöntemler Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
7 Genler yapısı, gen aktarımındaki öğeler ve kullanılan yöntemler Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Yazılı Sınav
9 Bitki koruma alanında kullanılan biyoteknolojik yöntem ve teknikler Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
10 Böceklere gen aktarımında kullanılan yöntemler ve uygulamaları Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
11 Böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin elde edilmesi Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
12 Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
13 Virüslere dayanıklı yada tolerant transgenik bitkilerin geliştirilmesi ve uygulamaları Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
14 Genetik olarak değiştirilmiş bitkileri belirlemede kullanılan yöntemler Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Anlatım
Soru-Cevap
15 Genetik olarak değiştirilmiş bitkileri belirlemede kullanılan yöntemler Paylan, I. C., Erkan, S., Genetiği Değiştirilmiş Tarımsal Ürünlerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler. Hasad, 25 (295): 10-15, 2009. Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Final Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar