DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojisi ENF   101 1 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehpeyker KOCAKOÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT DİLEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Temel bilgisayar bilgisi, Bilgisayarın tarihçesi, Yazılım unsurları, Donanım unsurları, İnternet ağı, İnternet tarayıcıları, MsWord kelime işlemci programında dosya hazırlama, MsWord kelime işlemci programında şekillendirme ve ileri kelime, MsWord kelime işlemci programında işlemci uygulamaları, MsPowerPoint sunu hazırlama programında sunu hazırlama, MsPowerPoint animasyonlar ekleme ve düzenleme, Tanıtıcı materyal hazırlama, Web sitesi uygulamaları, Ms Access uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik bilgilerini daha verimli kullanacak seviyede bilgisayar kullanmayı öğrenebilmek.
2) Yazılım unsurlarını ve donanım unsurlarını tanıyabilmek.
3) İnternet ağı ve İnternet tarayıcıları hakkında bilgi sahibi olmak
4) MsWord kelime işlemci programında dosya hazırlayabilmek
5) MSExcell programında dosya hazırlayabilmek
6) MsPowerPoint sunu hazırlama programında sunu hazırlayabilmek
7) Ms Access uygulamalarını kullanabilmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar bilgisi, Araştırma Anlatım
2 Bilgisayarın tarihçesi, Araştırma Anlatım
3 Yazılım unsurları, Araştırma Anlatım
4 Donanım unsurları Araştırma Anlatım
5 İnternet ağı Araştırma Anlatım
6 İnternet tarayıcıları Araştırma Anlatım
7 MsWord kelime işlemci programında dosya hazırlama Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
9 MsWord kelime işlemci programında işlemci uygulamaları, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Ara sınav Ara sınav Yazılı Sınav
11 MsPowerPoint sunu hazırlama programında sunu hazırlama, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 MsPowerPoint animasyonlar ekleme ve düzenleme, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Tanıtıcı materyal hazırlama Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Web sitesi uygulamaları Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ms Access uygulamaları Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar