DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik FZ   101 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tamer DOĞAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TAMER DOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin çervesiyle bilimi iç içe yaşayarak özümsemesi ve böylelikle bilime karşı olan sevgisini arttırmak
Dersin İçeriği
Fizikte temel kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
3) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
4) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
5) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
6) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
7) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
8) Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
9) Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
10) Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
11) Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
12) Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
13) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
14) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
15) Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik için Matematik Araştırma
2 Vektörler Araştırma
3 Vektörel İşlemler Araştırma
4 Vektörel İşlemlerde Çarpma Araştırma
5 Kuvvet Araştırma
6 Newton Kanunu Araştırma
7 Kİnematik Araştırma
8 İş Güç Enerji Araştırma
9 Hareket Araştırma
10 Sabit ivmeli hareket Araştırma
11 Düzgün hızlanan hareket Araştırma
12 Düzgün yavaşlayan hareket Araştırma
13 Atış Hareketleri Araştırma
14 Kaldırma kuvveti Araştırma
15 Basınç Araştırma
16-17 Elektrik Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar