DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi I * GTT   103 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
Dersin İçeriği
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
2 Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
3 Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
4 Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
5 Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
6 İşletmenin Çevresini Tanımak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
7 İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
8 Arasınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
9 İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
10 İş yerinin Kapasitesini Belirlemek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
11 Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
12 Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
13 İş yeri ve Üretim Planı Yapmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
14 Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
15 Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Konuyla ilgili ön çalışma yapılması
16-17 Final sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar