DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi II * GTT   108 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Dersin İçeriği
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak, Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama Yapmak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
2 Örgütleme Yapmak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
3 Yöneltmek Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
4 Koordinasyon Sağlamak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
5 Denetim Yapmak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
6 İş Analizi Yapılmasını Sağlamak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
7 İnsan Kaynaklarını Planlamak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
8 Arasınav Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
9 İşgören Adayı Bulmak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
10 İşgöreni Seçmek Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
11 İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
12 İşgören Performansını Değerleme Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
13 İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
14 Kariyer Planlaması Yapmak Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
15 İş Değerleme Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar