DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gaz Kimyası GTT   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Dilek ALAGÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.DİLEK ALAGÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, gazlar, atmosfer gazları periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gaz ve Tesisatı tenolojisinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3) Temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4) Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5) Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dahilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6) Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7) Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
2 Maddenin özellikleri ve ölçümü, Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
3 Atom ve Atom kuramı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
4 Atom ve Atom kuramı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
5 Gaz Kuramları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
6 ideal gazın tanımı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
7 İdeal gazın denklemleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav
9 ideal gazlar, katılar ve sıvılar için özgül ısı ilişkileri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Doğal Gaz Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
11 Doğal Gazın Bileşimi ve Özelliklleri Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
12 Doğal Gaz Kaynakları Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
13 Prosesler Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
14 Doğal Gazın Taşınması ve Depolanması Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
15 Doğal Gazın Taşınması ve Depolanması Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili ön çalışma yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar