DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boru Kaynakçılığı GTT   116 2 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat DİLEK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT DİLEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı kullanarak çelik esaslı boruların birleştirilmesi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Elektrik Ark Kaynağı, Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalama, Elektrik Ark Kaynağı ile Boru Kaynağına Hazırlık, Çelik Boruların Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalanması, Elektrik Kaynağı ile Sacları Birleştirme, Elektrik Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme, Basınç Regülatör Ayarı, Alev Ayarının Yapılması, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telsiz Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi, Oksi-Asetlen Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme, Oksi-Asetilen Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma, Gazaltı ( MİG/MAG ) Kaynağı, Gazaltı Kaynağıyla Sacları Birleştirme, Gazaltı Kaynağıyla Boruları Birleştirme, Gaz Korumalı Tungsten (Tig) Elektrik Ark Kaynağı,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik Ark Kaynağında Ark Oluşturmak
2) Elektrik Ark Kaynağı ile Boruları Birleştirmek
3) Oksi-Asetilen Kaynağında Alev Oluşturmak
4) Oksi-Asetilen Kaynağında Dikiş Çekmek
5) Oksi-Asetilen Kaynağı ile Boruları Birleştirmek
6) Gaz Altı Kaynağıyla Boruları Birleştirmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Basınç Regülatör Ayarı Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
2 Alev Ayarının Yapılması Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
3 Elektrik Ark Kaynağı Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
4 Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalama, Elektrik Ark Kaynağı ile Boru Kaynağına Hazırlık Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
5 Çelik Boruların Elektrik Ark Kaynağı ile Puntalanması, Elektrik Kaynağı ile Sacları Birleştirme Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
6 Elektrik Kaynağı ile Çelik Boruları Birleştirme Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
7 Performans (Atölye) Performans görevi ile ilgili araştırma yapılması Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
9 Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telsiz Dikiş Çekilmesi Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
10 Oksi-Asetilen Kaynağı ile Telli Dikiş Çekilmesi Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
11 Oksi-Asetlen Kaynağı ile İş Parçasını Puntalama Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
12 Oksi-Asetilen Kaynağı ile Saçları Kaynakla Birleştirme Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
13 Oksi-Asetilen Kaynağı ile Sıcak Büküm Yapma Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
14 Gazaltı ( MİG/MAG ) Kaynağı, Gazaltı Kaynağıyla Sacları Birleştirme Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
15 Gazaltı Kaynağıyla Boruları Birleştirme, Gaz Korumalı Tungsten (Tig) Elektrik Ark Kaynağı Konuyla ilgili araştırma yapılması Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar