DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tesisat Meslek Resmi GTT   201 3 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere ısıtma ve sıhhi tesisat elemanlarının montaj resimleri ile birlikte ısıtma, doğalgaz ve sıhhi tesisat projesi çizme yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği
1 Isıtma tesisatı sembollerinin çizimi, Isıtıcı montaj resmi çizimi 2 Kombi montaj resmi çizimi, Kazan montaj resmi çizimi 3 Genleşme deposu montaj resmi çizimi 4 Kat ısıtma tesisatı çizimi, Merkezi ısıtma tesisatı çizimi 5 Kazan dairesi detay resmi 6 Ara Sınav 7 Doğalgaz tesisatı sembollerinin çizimi, Kat planına doğalgaz tesisatının çizimi 8 İzometrik çizim, Doğalgaz cihazı montaj resimlerinin çizimi 9 Sıhhi tesisat elemanlarının sembollerinin çizimi, Vitrifiye montaj resimlerinin çizimi 10 Armatür montaj resimlerinin çizimi, Hidrofor-depo montaj resmi çizimi 11 Sıcak su hazırlama cihazlarının montaj resimleri 12 Bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi 13 Atık su dağıtım sistemlerinin çizimi 14 Yangın tesisatının çizimi 15 Kolon şeması çizimi 16 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Isıtma tesisatı montaj resimlerini çizmek
2) Isıtma tesisat projesi çizmek
3) Doğalgaz tesisat projesi çizmek
4) Sıhhi tesisat elemanlarının montaj resimlerini çizmek
5) Sıhhi tesisat projesi çizmek
6) Yangın tesisatı projesi çizmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isıtma tesisatı sembollerinin çizimi, Isıtıcı montaj resmi çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Kombi montaj resmi çizimi, Kazan montaj resmi çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Genleşme deposu montaj resmi çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Kat ısıtma tesisatı çizimi, Merkezi ısıtma tesisatı çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Kazan dairesi detay resmi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Kazan dairesi detay resmi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Doğalgaz tesisatı sembollerini çizimi, Kat planına doğalgaz tesisatının çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Sıhhi tesisat elemanlarının sembollerini, Vitrifiye montaj resimleri çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Armatür montaj resimleri çizimi, Hidrofor-depo montaj resmi çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Sıcak su hazırlama cihazlarının montaj resimleri Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Bina temiz su dağıtım sistemleri çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Atık su dağıtım sistemleri çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Yangın tesisatını çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Kolon şeması çizimi Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bilgisayar Laboratuvarı Hazırlığı Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar