DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğal Gaz Tesisatı I GTT   205 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere, doğalgaz bina bağlantı hattı, toprak altı hattı, ana kesme vanası montajı ve doğalgaz bina dağıtım hattı montajı yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Doğalgaz proje bilgisi 2 Doğalgaz proje bilgisi 3 Doğalgaz hattı topraklama kuralları 4 Doğalgaz hattı topraklama kuralları 5 Tranşe hattı 6 Ara Sınav 7 Tranşe hattı 8 Katodik koruma teknikleri 9 Katodik koruma teknikleri 10 Ana kesme vanası 11 Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar 12 Bina dağıtım hattı 13 Bina dağıtım hattı 14 Doğalgaz besleme hattı 15 Doğalgaz besleme hattı 16 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğalgaz servis kutusu bağlantı hattını çekmek
2) Doğalgaz bina bağlantı toprak altı hattını çekmek
3) Doğalgaz ana kesme vanası montajını yapmak
4) Doğalgaz bina dağıtım hattı montajını yapmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğalgaz proje bilgisi Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Doğalgaz proje bilgisi Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Doğalgaz hattı topraklama kuralları Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Doğalgaz hattı topraklama kuralları Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Tranşe hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Tranşe hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Katodik koruma teknikleri Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Katodik koruma teknikleri Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Ana kesme vanası Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Doğalgaz tesisatında kullanılan vanalar Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Bina dağıtım hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Bina dağıtım hattı Sunum Hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Doğalgaz besleme hattı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Doğalgaz besleme hattı Bölüm Laboratuvar Hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar