DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Staj * GTT   207 3 0 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan BELLER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SERKAN BELLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerde, İş ortamını tanıma, stajda edindikleri bilgi ve becerilerini aktarabilme, topluluk önünde sunum becerilerini geliştirebilme, edinilen tecrübeleri yazıya dökebilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Staj sunumlarını gerçekleştirme 2 Staj sunumlarını gerçekleştirme 3 Staj sunumlarını gerçekleştirme 4 Staj sunumlarını gerçekleştirme 5 Staj sunumlarını gerçekleştirme 6 Ara değerlendirme 7 Staj sunumlarını gerçekleştirme 8 Staj sunumlarını gerçekleştirme 9 Staj sunumlarını gerçekleştirme 10 Staj sunumlarını gerçekleştirme 11 Staj sunumlarını gerçekleştirme 12 Staj sunumlarını gerçekleştirme 13 Staj sunumlarını gerçekleştirme 14 Staj sunumlarını gerçekleştirme 15 Staj sunumlarını gerçekleştirme 16 Yıl sonu değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Teknik bilimlerdeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Tesisatçılıkla ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Isıtma, doğal gaz, sıhhi tesisat sistemlerini ve sistemlerde kullanılan ekipmanları tanır.
X
4
Proje okur, bakımla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Konut ve fabrika ortamlarındaki mevcut sistemlerin montaj, demontaj ve bakım işlerini açıklar.
X
6
Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılabilecek problemlere karşı çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Bir sorun karşısında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için adım adım ilerleme yöntemini kullanır.
X
8
Teknik el aletlerinin doğru kullanımı için araştırır sorgular daha sonra uygulamaya geçer.
X
9
Teknik alandaki bilgileri araştırma yöntemlerini kullanarak sorgular.
X
10
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuvarı kullanır.
X
11
Atölye ortamında deneme ve tekniğine göre uygulama yöntemini kullanır.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
Teknik ingilizceyi gaz ve tesisat alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/teknik gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
2 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
3 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
4 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
5 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
6 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
7 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
10 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
11 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
12 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
13 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
14 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
15 Staj sunumlarını gerçekleştirme Sunum Hazırlığı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar